Algemene Voorwaarden

Deze privacyverklaring van Tandarts Noor is voor het laatst aangepast op 12 maart 2024.

In deze privacyverklaring leggen we u uit welke informatie we over u verzamelen. We raden aan deze informatie zorgvuldig door te nemen.

Tandarts Noor is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze contact gegevens zijn:
Tandarts Noor
Oosthoutplein 18
2215 VM Voorhout
tel: 0252230656.

Wij verzamelen gegevens van onze patiënten met het doel tandheelkundige zorg te kunnen leveren volgens de behandelovereenkomst WGBO. We beperken ons tot alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacywetgeving. De privacygevoelige informatie die wij verzamelen van u of uw wettelijk vertegenwoordiger, verwerken en beveiligen wij zorgvuldig, volgens de eisen van de privacywetgeving en dienen louter ten doel uw mondzorg te kunnen leveren, daarvoor in contact te komen met u en de bijbehorende financiële administratie te kunnen voeren.

Onze website www.tandartsnoor.nl wordt beheerd door Tandarts Noor. Mocht u hier persoonsgegevens invullen, gebruiken wij die om zo spoedig mogelijk in contact te treden en vernietigen wij uw gegevens zodra uw verzoek is afgehandeld, of anders maximaal na 3 maanden.

Alleen als u patiënt bij ons bent geworden, bewaren wij uw gegevens voor langere termijn in uw patiëntendossier, dat staat in ons CRM-systeem. Deze is met uiterste nauwkeurigheid en behoud van de privacy van patiënten als primair doel ontwikkeld conform de ISO27001 en NEN7510 en draait in Microsoft Azure op basis van AzureSQL. De Azure-omgeving van Microsoft wordt als IaaS en PaaS ingezet, gehost in regio West Europa, locatie Nederland. Daarnaast is er een uitvalmogelijkheid in regio Noord Europa, locatie Ierland. Gegevens worden altijd binnen de EER verwerkt. Binnen onze organisatie zijn uw gegevens in CRM toegankelijk onder het personeel louter indien het voor uw behandelovereenkomst nodig is om overleg te plegen.

Wij verstrekken gegevens slechts aan derden na toestemming van de betrokken patiënt en alleen indien dit nodig is voor bevordering van uw mondgezondheid. Dit kan een verwijzing naar een andere (mond)zorgverlener of zorginstelling zijn of een tandtechnisch laboratorium betreffen.

Ons boekhoudsysteem is van een derde partij. Dit systeem wordt vanaf een lokale computer beheerd en wordt beveiligd gesynchroniseerd via het internet naar een andere server in Nederland en Ierland. Hiertoe zijn betrokkenen gecertificeerd volgens ISO 27001 en NEN 7510-1:2017+A1:2020. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Tandarts Noor maakt gebruikt van externe bronnen van persoonsgegevens; die omvat andere zorginstellingen zoals uw huisarts of apotheker, en verzekeraars via VECOZO alsmede dossiers verkregen van uw vorige mondzorgverleners.

De wettelijke bewaartermijn van de gegevens is 20 jaar t.g.v. behandelovereenkomst, zoals besloten in WGBO.

De betrokkene heeft altijd recht op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens. En er is het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming te kunnen intrekken. Tevens heeft betrokkene het recht om een klacht te kunnen indienen hieromtrent bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als patiënt van Tandarts Noor heeft u de plicht de gevraagde gezondheidsgegevens te delen in het kader van diagnose- en indicatiestelling teneinde tot een behandelovereenkomst te komen. Zonder deze gegevens is geen behandelovereenkomst mogelijk.

Tandarts Noor maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wij behouden ons het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingstreding.

Laatste nieuws

Bekijk laatste nieuws
(0252) 23 06 56